A Secret Weapon For Cách tính phí trước bạ ô tô

Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.

Đối với ô tô mới: Bản sao giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm Việt Nam.

Quyết định 790/QĐ-UBND Trà Vinh 2023 kế hoạch hoạt động của Đội phòng, chống tệ nạn mại dâm

Mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Quyết định 790/QĐ-UBND Trà Vinh 2023 kế hoạch hoạt động của Đội phòng, chống tệ nạn mại dâm

Lưu ý: Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì HĐND cấp tỉnh được điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá fifteen%.

⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn

Để nộp lệ phí trước bạ điện tử thì người nộp phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầuLưu ý: Mức tỷ lệ này được điều chỉnh tăng phù hợp với từng vùng miền khác nhau nhưng giới hạn không quá fifteen% (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền điều chỉnh)

⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình

“Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền Cách tính phí trước bạ ô tô sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều nine Nghị định này”.

Quyết định 790/QĐ-UBND Trà Vinh 2023 kế hoạch hoạt động của Đội phòng, chống tệ nạn mại dâm

Mức thu bằng sixty% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Các bước thực hiện theo thứ tự như trên nhưng tại bước nộp lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ chọn “Thanh toán” ở mục “Nộp thay thuế cá nhân/thuế trước bạ” và tiếp tục thực Helloện theo hướng dẫn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “A Secret Weapon For Cách tính phí trước bạ ô tô”

Leave a Reply

Gravatar